Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Thứ 6, 05.09.2014 | 16:33:49
691 lượt xem

Chiều ngày 5/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu dành phần lớn thời gian để nghe các ứng cử viên, ửng cử bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình bày các chương trình hành động nếu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tiếp đó, các ứng cử viên, ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 trả lời các câu hỏi bổ sung của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới vị trí và thực tiễn công tác của từng ứng cử viên, đặc biệt là những vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, đánh giá, đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn các ứng cử viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đưa ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lựa chọn các ứng cử viên, ứng cử giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy trình để đưa ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 5/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số nội dung về công tác cán bộ.

Về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và thực hiện một số nội dung sau:

1. Bầu đồng chí Đỗ Xuân Thành - Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

2. Giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Đông - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị Ban Bí thư Trung ương chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Hữu Phước 

  • Từ khóa