Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Thứ 5, 04.09.2014 | 18:07:06
902 lượt xem

Chiều ngày 4/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa 11), đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiến hành đúng quy định của Đảng, bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh. Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện.

Tại kỳ họp ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Xuân Hưng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Thái Bình, Giáo viên Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình để Ban Chấp hành Đoàn TNCSHCM tỉnh Thái Bình bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

                                                                                   Hữu Phước 

  • Từ khóa