Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ xã An Bồi

Thứ 3, 10.06.2014 | 11:34:04
499 lượt xem

Sáng ngày 10/6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Đắc - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ xã An Bồi, huyện Kiến Xương.

Phát biểu tại buổi kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng Bộ xã An Bồi, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và thực trạng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Nhất là cấp cơ sở trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng; làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân.

Qua kiểm tra góp phần và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Hữu Phước

 

  • Từ khóa