UBND tỉnh Thái Bình họp nghe nội dung thi tuyển công chức

Thứ 4, 04.06.2014 | 16:32:39
1,156 lượt xem

Sáng ngày 4/6, UBND tỉnh Thái Bình họp nghe Sở Nội vụ giải trình việc không đăng ký thi tuyển công chức của một số đơn vị thuộc Sở, ngành, UBND huyện và tuyển công chức từ viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập không qua thi tuyển. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo rà soát, thống kê của Sở Nội vụ tổng biên chế công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014 giao là 2091; biên chế có mặt tại thời điểm 30/11/2014 là 1.934; biên chế còn thiếu là 157. Về công chức cấp xã; tổng số biên chế giao 3.411; tổng số biên chế có mặt tại thời điểm ngày 28/2/2014 là 3.282; số biên chế nghỉ hưu từ ngày 1/3/2014 đến ngày 30/11/2014 là 53; tổng số biên chế còn thiếu 382 ( trong đó chỉ tiêu biên chế dự thi 359, chưa đăng ký dự thi 2 chỉ tiêu, xét tuyển 21 chỉ tiêu). Công chức khối Đảng, đoàn thể tổng số đăng ký dự thi  19; 12 đơn vị không đăng ký thi tuyển công chức với 26 chỉ tiêu thuộc các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Trưởng, Phó phòng.

Tại cuộc họp, các đơn vị giải trình trước UBND tỉnh việc không đăng ký thi tuyển công chức năm 2014 tập trung vào một số lý do như: chỉ tiêu biên chế nằm trong quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc không đủ điều kiện để đăng ký thi tuyển.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa