Xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế hơn 32 tỷ đồng

Thứ 3, 14.01.2020 | 15:41:47
64 lượt xem

“Năm 2019, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế hơn 32 tỷ đồng”. Đây là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, ngành Thanh tra Thái Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh lãnh đạo ngành có thay đổi, yêu cầu mà Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra ngày càng cao và có nhiều nhiệm vụ cấp bách, khó và chưa có tiền lệ. Toàn ngành đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính và 182 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại gần 500 đơn vị. Công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc.

Ghi nhận những kết quả mà ngành Thanh tra Thái Bình đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Theo dõi sát các vụ khiếu nại có diễn biến phức tạp trên địa bàn các địa phương và lĩnh vực thuộc các sở ngành quản lý để kịp thời giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, trong đó chú trọng đến công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị. 


Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra, tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra./.

Cao Biền

  • Từ khóa