Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo một số nội dung quan trọng

Thứ 2, 13.01.2020 | 09:51:09
109 lượt xem

Sáng 13/1, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe báo cáo một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền – Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban kinh tế ngân sách đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thẩm tra Văn bản số 5574 của UBND tỉnh về việc thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Các sở, ngành, đơn vị liên quan  tham gia ý kiến xung quanh việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Căn cứ vào quy định của Nhà nước và của tỉnh, trên cơ sở báo cáo thẩm tra số 01 của Ban kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình như đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 5574. Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất là cần thiết để quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất và đảm bảo công khai, minh bạch về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước.

Hoài Thu

  • Từ khóa