Triển khai 193 đề án khuyến công trong giai đoạn 2014-2019

Thứ 6, 13.12.2019 | 17:11:37
97 lượt xem

Sáng 13/12, Sở Công thương Thái Bình tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khuyến công giai đoạn 2014-2019, đưa ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025.

Sau 5 năm thực hiện các hoạt động khuyến công địa phương, Sở Công thương đã triển khai 193 đề án khuyến công với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng. Đẩy mạnh cơ khí hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các hoạt động được triển khai cụ thể, tập trung vào công tác đào tạo nghề tại chỗ, các bài giảng, trang thiết bị tập huấn phù hợp nhu cầu thực tế của người lao động. Qua đó giúp số lao động có việc làm đạt tỷ lệ trên 70%, trên 7000 lao động được tập huấn, nắm vững cách vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp trên toàn tỉnh.

 Trong giai đoạn tới, các hoạt động khuyến công tiếp tục được quan tâm, chú trọng hỗ trợ phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, giá trị xuất khẩu lớn, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Thế Công 

  • Từ khóa