UBND Thành phố họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chủ nhật, 08.12.2019 | 16:05:12
148 lượt xem

UBND Thành phố tổ chức họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2019, kinh tế của thành phố tăng trưởng khá cao, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 37.600 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, là năm thứ 4 liên tiếp và cũng là năm có tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất 16,2%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 1.800 tỷ đồng, đạt 108,6% dự toán, bằng 110% so với cùng kỳ. Thành phố năm thứ ba liên tiếp được Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng là đô thị “Xanh – Sạch – Đẹp gắn với tăng trưởng xanh”. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, y tế, chính sách xã hội, cải cách hành chính được chú trọng thực hiện tốt. Giáo dục đào tạo giữ vững thành tích dẫn đầu phong trào giáo dục của tỉnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu nghe các dự thảo báo cáo: kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XXI; kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 trên các lĩnh vực.

 Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa