HĐND tỉnh giám sát tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

Thứ 4, 13.11.2019 | 16:25:51
92 lượt xem

Chiều 13-11, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát của HĐND tỉnh tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình. Dự buổi giám sát còn có đồng chí Vũ Mạnh Hiền - Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Tính đến hết tháng 10/2019, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách chi nhánh Thái Bình đạt gần 2.950 tỷ đồng, ước thực hiện đến hết năm 2019 đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng. Hiện tổng doanh số cho vay 10 tháng năm 2019 đạt trên 925 tỷ đồng, tổng doanh số thu nợ đạt trên 746 tỷ đồng. Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 9 chương trình cho vay như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và cho vay nhà ở xã hội. Từ nguồn vốn vay đã giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội  cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác bình xét cho vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình, thủ tục, mức vay phù hợp. Đặc biệt hộ vay phải có phương án rõ ràng, hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền lợi khi vay vốn, phát huy hiệu quả đồng vốn vay. 

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa