UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình đầu tư vào khu đất thu hồi của công ty TNHH Neo – Neon Việt Nam

Thứ 4, 09.10.2019 | 15:12:42
48 lượt xem

Sáng 9-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình báo cáo tình hình đầu tư vào khu đất thu hồi của Công ty TNHH phát triển Neo – Neon Việt Nam tại khu công nghiệp Gia Lễ.

Ngày 15/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 170 về việc thu hồi diện tích trên 184.000 m2 đất của Công ty TNHH phát triển Neo – Neon Việt Nam tại Khu công nghiệp Gia Lễ. Hiện nay có 5 doanh nghiệp xin đầu tư vào khu đất đã thu hồi của Công ty TNHH phát triển Neo – Neon Việt Nam đã được UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết. Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp nhận được 4 hồ sơ dự án đăng ký. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, phân tích các giải pháp để thực hiện thu hồi và tiến hành bàn giao đất cho các nhà đầu tư hiệu quả, đúng pháp lý, tránh khiếu kiện quốc tế. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cần giải quyết dứt điểm việc thực hiện thu hồi trên 184.000 m2 đất của Công ty TNHH phát triển Neo – Neon Việt Nam. Đồng chí giao Sở tài chính tạm ứng nguồn để ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thanh toán tiền thuê đất, tiền tài sản trên đất cho Công ty Neo – Neon Việt Nam. Thời gian thực hiện dứt điểm trong tháng 10/2019. Cùng với đó tính toán phương án để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng chí cũng giao Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình căn cứ quỹ đất đã thu hồi, rà soát tính chất dự án để điều chỉnh quy hoạch thực hiện sử dụng quỹ đất phù hợp. 

Hoài Thu

  • Từ khóa