Có 280 dự án hoạt động phát triển sản xuất tại 45 cụm công nghiệp

Thứ 7, 21.09.2019 | 10:04:52
69 lượt xem

Thu hút đầu tư và phát triển sản xuất tại các cụm công nghiệp là chủ trương hết sức quan trọng nhằm giúp các huyện, thành phố giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách. Nhờ đẩy mạnh nhiều giải pháp trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư mà hiện đã có 280 dự án tại các cụm công nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 54.000 lao động địa phương.

Hiện nay tỉnh Thái Bình đã có 45 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 2.280ha. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại nên đã có trên 400 dự án đăng ký đầu tư. Trong đó đã có 280 dự án đi vào hoạt động, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp ở các huyện, thành phố, tạo việc làm cho trên 54.000 lao động địa phương. Hiện nay giá trị sản xuất công nghiệp tại các cụm công nghiệp của tỉnh tương đối lớn, năm 2018 đạt trên 13.900 tỷ đồng, chiếm gần 25% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh, giá trị xuất khẩu đạt gần 430 triệu USD. 

Hiện các địa phương đang đẩy mạnh nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp như đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung đồng bộ, hiện đại nhằm thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất trong cụm công nghiệp, giúp tăng thu ngân sách và tạo việc làm mới cho người lao động.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa