Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ 2, 16.09.2019 | 18:15:22
186 lượt xem

Chiều ngày 16/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường bàn, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố dự kỳ họp.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu mục đích, ý nghĩa, nội dung kỳ họp;  Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình của UBND tỉnh về: Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng địa phương; Đề nghị thông qua chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu Kinh tế Thái Bình tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình; điều chỉnh kinh phí hỗ trợ thực hiện Dự án thí điểm mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Bình sang hỗ trợ Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ UBND xã Đông Xuân đến cầu Cộm đi Đông Vinh, Đông Động, Đông Hà thuộc huyện Đông Hưng; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách của Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình của UBND tỉnh về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 455, đường 216 cũ, đoạn từ xã Quỳnh Nguyên đến xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối cầu phao sông Hóa đến Quốc lộ 37; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 để bổ sung thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Thư viện tổng hợp tỉnh Thái Bình, công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu; Thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 tỉnh Thái Bình. 

Tiếp đó, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp của Ban Kinh tế, ngân sách, HĐND tỉnh; làm sáng tỏ hơn 1 số vấn đề mà các đại biểu quan tâm; đồng thời biểu thị quyết tâm của UBND tỉnh sẽ tổ chức  triển khai thực hiện hiệu quả các quyết nghị của HĐND tỉnh. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh triển khai các bước, quy trình, quyết nghị, tín nhiệm bầu bổ sung ông Trần Trung Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh, vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 12 Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là những Nghị quyết quan trọng, làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế và là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh trong những năm tới. 

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ trọng tâm.

Video: 91619_ODIEN.mp4

 Nhân dịp này, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy  kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tới.

Danh sách 12 Nghị quyết được đề ra tại kỳ họp: 

1.  Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệmkỳ 2016 - 2021.

2.  Nghị quyết xác nhận kết quả bầu ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh vào Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3.  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh một số nội dung phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

4.  Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 455 (đường 216 cũ) đoạn từ xã Quỳnh Nguyên đến xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ; 

5. Nghị quyết đề nghị thông qua quy định về  chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu Kinh tế Thái Bình tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030; 

6.  Nghị quyết Phê duyệt công trình phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng địa phương; 

7.  Nghị quyết Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình; 

8.  Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường nối  từ cầu sông Hóa đến Quốc lộ 37; 

9.  Nghị quyết về việc thu ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cho ngân sách huyện Thái Thụy số tiền tăng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

10.  Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình (Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu).

11.  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05 Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

12.  Nghị quyết Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại mục số 03 Biểu số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


 Duy Huy

  • Từ khóa