UBND tỉnh nghe họp một số nội dung quan trọng

Thứ 3, 10.09.2019 | 16:21:18
115 lượt xem

Sáng 10-9, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018 – 2020 để bố trí vốn cho Dự án Thư viện khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình. Nghe Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo xin thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất để tạo nguồn xây dựng 4 tuyến đường.

Dự cuộc họp còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng 1 số sở ngành và các huyện, thành phố.

Các đại biểu nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Nhấn mạnh về nhu cầu bổ sung nguồn vốn giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng Thư viện khoa học Tổng hợp tỉnh đã được Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư và xác định là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời báo cáo về đề xuất điều chỉnh giảm các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2018 – 2020 cũng như đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và danh mục các dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020. Sở Tài nguyên môi trường báo cáo xin thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất để tạo nguồn xây dựng 4 tuyến đường là đường 221A, đường bộ ven biển, đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn và đường 223. Trong đó, báo cáo về kinh phí xây dựng các tuyến đường và dự kiến quỹ đất đề xuất quy hoạch dân cư tạo nguồn vốn thực hiện các dự án.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh vốn đầu tư công cho dự án đầu tư xây dựng Thư viện tỉnh năm 2019. Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy thì trong tháng 9-2019 sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phải ký hợp đồng để di chuyển Thư viện tỉnh và trong tháng 10-2019 tiến hành di chuyển và thu dỡ các công trình liên quan ra khu vực mới để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Trong quá trình di chuyển cần phải lưu ý bảo quản cẩn thận tài sản, nhất là các tài liệu quý ở trong thư viện. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phải nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công, hoàn thành và khánh thành công trình trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Liên quan đến đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính có báo cáo chi tiết, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ họp và cho ý kiến cụ thể.

Đối với báo cáo xây dựng 4 tuyến đường, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Tài chính phối hợp với các sở ngành tham mưu giúp tỉnh trong việc nghiên cứu, xem xét phát hành trái phiếu địa phương để huy động nguồn. Thống nhất xin cơ chế đặc thù từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 3 tuyến đường là tuyến đường bộ ven biển, đường 221A và đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Thống nhất đối với dự kiến quy hoạch và diện tích đất đối ứng dành cho các dự án này. Trên cơ sở đó, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép quy hoạch các quỹ đất trên để tạo nguồn vốn xây dựng các tuyến đường. Cùng với đó, trong năm 2019 sẽ cho phép triển khai lập quy hoạch dự án đầu tư quy hoạch khu đất ở khoảng 30% diện tích trên. Đề nghị, UBND các huyện rà soát thật kỹ quỹ đất này. Trên cơ sở quỹ đất đặc thù ở từng vị trí thì sẽ xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch xây dựng khu dân cư theo hướng đô thị và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn thu từ quỹ đất sẽ thu về ngân sách tỉnh tạo nguồn xây dựng các tuyến đường. Đề nghị sở Tài nguyên môi trường tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa