Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư

Thứ 6, 06.09.2019 | 17:53:47
240 lượt xem

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư. Đây là một trong những nhiệm vụ mà Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong cuộc giám sát sáng 6-9. Buổi làm việc do đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Nội dung là giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ năm 2015 đến nay. Qua giám sát nhận thấy Đảng ủy, tập thể đơn vị Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả nổi bật nhất là Sở đã cắt giảm 41% thủ tục và 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên công tác phối hợp giữa Sở với một số sở, ngành, địa phương; công tác theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp đôi lúc chưa chặt chẽ. 

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đoàn giám sát thống nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về hoạt động đầu tư kinh doanh. Coi trọng công tác thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, tính chất ngành nghề của các dự án đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Phú 

  • Từ khóa