Nhiều bộ, địa phương giải ngân vốn đầu tư chậm tiến độ

Thứ 4, 21.08.2019 | 17:25:24
77 lượt xem

Có tới 35 bộ, ngành và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%,

Theo công văn số 8637 của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trong 7 tháng năm 2019, có 5 bộ, ngành và 8 địa phương có số giải ngân đạt trên 60%.Tuy nhiên, có tới 35 bộ, ngành và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%, trong đó có tới 18 bộ, ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% khiến cho tỷ lệ giải ngân chung của cả nước chỉ đạt khoảng 32% kế hoạch của Quốc hội giao

Bộ Tài chính đánh giá còn một số tồn tại trong tổ chức thực hiện việc quản lý, thanh toán vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Bộ Tài chính đang xây dựng một báo cáo chi tiết hơn về tình hình quản lý, thanh toán vốn đầu tư công ở các bộ, ngành và địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phục vụ phiên họp trực tuyến toàn quốc về vấn đề này trong tháng 9 tới.

Theo Ttxvn

  • Từ khóa