Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Thứ 7, 17.08.2019 | 17:09:42
540 lượt xem

Sáng 17-8, tại tỉnh Nghệ An, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ . Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được kết quả. Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở đồng bằng sông Hồng ước đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, vùng Bắc Trung Bộ đạt gần 28triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chung của cả vùng năm 2018 là 3,14%. Riêng tỉnh Thái Bình có 245 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 có 18 xã đăng ký nông thôn mới nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ( thứ 2 từ phải sang) dự hội nghị

Tại hội nghị tổng kết 10 năm,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ rõ: Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải có các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Phó Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh trong vùng rà soát lại các tiêu chí và phải có đánh giá cụ thể, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn để tập trung hoàn thiện chương trình trong năm 2020. Tiếp tục có sáng kiến, vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 Cũng tại hội nghị này, phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đi thăm các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Hương Sen 

  • Từ khóa