Cơ chế chính sách hỗ trợ máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp

Thứ 4, 17.07.2019 | 16:52:19
243 lượt xem

Sáng 17-7 ,dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe Sở Kế hoạch đầu tư báo cáo về việc sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đề xuất mới bổ sung máy sấy nông sản, máy công tác làm đất vào danh mục loại máy được hưởng kinh phí hỗ trợ mua máy theo quy định tại Quyết định 16 năm 2014 của UBND tỉnh. Điều chỉnh bổ sung mức hỗ trợ tối đa cho từng loại máy, cụ thể đối với máy cấy cỡ lớn từ 6 hàng trở lên, công suất từ 17 mã lực trở lên mức hỗ trợ không quá 175 triệu đồng/máy. 

Đối với máy cấy cỡ lớn từ 6 hàng trở lên, công suất từ 17 mã lực trở lên kèm bộ phận bón phân và phun thuốc trừ sâu mức hỗ trợ không quá 220 triệu đồng/máy. Đối với máy cấy lắp ráp, sản xuất trong tỉnh loại 6 hàng có động cơ, mức hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/máy. Ngoài ra, giữ nguyên chính sách hỗ trợ máy gặt đập liên hợp và thiết bị kho lạnh theo Quyết định 16 năm 2014 của UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ở thời điểm này chỉ nên nghiên cứu hỗ trợ máy cấy, các loại máy khác trên cơ sở tổng kết đánh giá Quyết định 16 sẽ xem xét hỗ trợ vào thời điểm phù hợp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý IV năm 2019 phải có báo cáo việc thực hiện Quyết định 16 năm 2014 của UBND tỉnh quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí cơ bản thống nhất với các mức hỗ trợ máy cấy như báo cáo đưa ra, song lưu ý cần cụ thể hóa hơn nữa dựa trên loại máy phổ biến, phù hợp với đồng đất Thái Bình và công suất máy. Khuyến khích hỗ trợ đối tượng là các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Giao UBND các huyện, thành phố xác định rõ các loại máy phục vụ nông nghiệp trên địa bàn cũng như số lượng máy cấy tối đa cần hỗ trợ./.

Cao Biền 

  • Từ khóa