Sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định

Thứ 3, 25.06.2019 | 15:39:36
179 lượt xem

Nhờ có môi trường thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục ổn định và đạt mức tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Đến nay tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có 146 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bình quân vốn đầu tư đăng ký đạt trên 160 tỷ đồng/dự án. Giá trị sản xuất 6 tháng năm 2019 của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hơn 12.100 tỷ đồng. Sau khi Khu kinh tế Thái Bình chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép triển khai các dự án đầu tư mới, dự kiến đến năm 2020, doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các khu công nghiệp sẽ đóng góp khoảng 60% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh Thái Bình, sau đó tăng dần lên 70% vào những năm tiếp theo./.

Cao Biền

  • Từ khóa