Kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định

Thứ 2, 17.06.2019 | 11:08:02
95 lượt xem

“Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay” - Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra sáng ngày 17/6. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt gần 26.700 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản gặp nhiều khó khăn do giá cả thị trường không ổn định, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 13.700 tỷ đồng, giảm 2,38% so với cùng kỳ. Năng suất lúa xuân ước đạt 71,7 tạ/ha, năng suất, sản lượng các loại cây màu cao hơn hoặc tương đương cùng kỳ. 

Về xây dựng nông thôn mới, đã có 254/263 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 230 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong khi đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 33.100 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định. Giá trị sản xuất khu vực thương mại – dịch vụ ước đạt gần 13.700 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 9.200 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt trên 3.240 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 68 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là gần 9.500 tỷ đồng. Ngành Giáo dục đào tạo, ngành Y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính được thẩm định, phê duyệt tại chỗ, tối thiểu 50% thủ tục hành chính của đơn vị đang thực hiện tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố.

Thông tin nội dung cuộc họp tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Cao Biền

  • Từ khóa