Tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh

Thứ 4, 05.06.2019 | 18:10:38
118 lượt xem

Chiều ngày 5.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở và việc quyết định hình thức lựa chọn chủ đầu tư, phương án giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư của 13 dự án nhà ở thương mại thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 3.400 tỷ đồng, diện tích đất là hơn 121ha. Có 2 dự án triển khai từ năm 2017 gồm dự án tại phường Trần Lãm đã dừng triển khai chuyển đổi hình thức đầu tư sang đấu giá và Khu nhà ở xã hội Công ty cổ phần sợi Trà Lý chưa được phê duyệt kết quả sơ tuyển. Có 11 dự án triển khai từ năm 2018, trong đó 6 dự án đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình UBND tỉnh chưa phê duyệt, 5 dự án đang thực hiện đến bước sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã báo cáo việc quyết định hình thức lựa chọn chủ đầu tư, phương án giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu tham mưu những vấn đề vướng mắc liên quan đến các dự án đang triển khai, tiến hành rà soát dự án nào đã được cấp có thẩm quyền cho phép thì sẽ thực hiện theo Luật nhà ở. Đồng thời, xem xét, phân tích tính khả thi của các dự án, bao gồm cả việc giải phóng mặt bằng giao đất cho chủ đầu tư, tham mưu UBND tỉnh quyết định phương án triển khai.

Cao Biền 

  • Từ khóa