Gần 62.000 lao động làm việc trong các Khu công nghiệp

Thứ 4, 05.06.2019 | 11:06:09
161 lượt xem

Tính đến nay, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho gần 62.000 lao động.

Hiện có tổng số 189 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 20.500 tỷ đồng. Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2019 của các doanh nghiệp này ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, hiện có gần 62.000 lao động đang làm việc với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như may mặc, dệt sợi, sản xuất bìa các tông, sản xuất giấy, sản xuất dụng cụ làm vườn, sản xuất nhãn mác… 

Phần lớn các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp đều thực hiện tốt chính sách, pháp luật về lao động tạo sự tin tưởng và yên tâm làm việc cho người lao động, giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động và đình công, lãn công tại các Khu công nghiệp./.

Cao Biền 

  • Từ khóa