Cần làm tốt công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng

Thứ 5, 30.05.2019 | 18:02:18
254 lượt xem

Trong buổi làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 2 đơn vị này tiếp tục làm tốt công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Hoàng Giang đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, cập nhật kiến thức, công nghệ thông tin, chế độ chính sách để làm tốt công tác tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương trong thực thi nhiệm vụ, đối xử bình đẳng với nhà đầu tư. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện phương châm: làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả các công trình đầu tư. Tức là đúng luật, đúng nguyên tắc, đúng quy định, đủ hồ sơ, quy trình, đảm bảo tiến độ các công trình, hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Đặc biệt, phải đảm bảo công khai minh bạch, thường xuyên giám sát chặt chẽ các công trình, dự án, kịp thời báo cáo, tham mưu, kiến nghị lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc./.

Thu Hà 

  • Từ khóa