Tình hình triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ

Thứ 4, 22.05.2019 | 18:02:46
103 lượt xem

Sáng 22.5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe và thảo luận về tình hình triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, huyện Quỳnh Phụ.

Đến nay, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã cập nhật đầy đủ các dự án, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt trước đó, và được điều chỉnh để phù hợp, đồng thời triển khai bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiến độ. Tuy nhiên hiện còn một số vấn đề cần phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến các quy hoạch gồm Khu công nghiệp Xuân Hải, Khu công nghiệp Thái Thượng, khu xử lý rác thải tập trung, khu đô thị số 11. Trong khi đó, Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã triển khai hoàn thành các bước, Bộ Kế hoạch và đầu tư đang tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

Về Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp rà soát hoàn thiện hồ sơ các nội dung cần xin ý kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Về Khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh cùng với các sở, ngành liên quan bám sát quy hoạch phấn đấu tháng 6 có thể trình lên Thủ tướng Chính phủ. Giao huyện Quỳnh Phụ đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư, ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ nhanh chóng triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Cao Biền 

  • Từ khóa