Giải pháp hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới

Thứ 4, 10.04.2019 | 18:24:10
242 lượt xem

Sáng ngày 10.4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM ) của tỉnh, lãnh đạo phụ trách các xã về đích nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp có đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tiến độ xây dựng NTM tại 27 xã và 2 huyện đăng ký về đích NTM năm 2019, đến hết tháng 3, có 6 xã của huyện Thái Thụy đã hoàn thành 19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh thẩm định. Còn 21 xã đạt từ 12-17 tiêu chí. Cả 2 huyện Quỳnh Phụ và huyện Tiền Hải đều đã đạt 5/9 tiêu chí. 

Tuy nhiên, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo phụ trách xã đăng ký về đích NTM năm 2019 cho rằng: Báo cáo này chưa thống kê đầy đủ tiêu chí NTM mà thực tế một số xã đã đạt được. Các đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để địa phương được phụ trách hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đã cam kết. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thời gian tới Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ cho những xã khó khăn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chưa về đích NTM sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM từ các cấp, huy động hợp lý sự đóng góp của người dân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh: Sau gần 2 tháng tập trung triển khai các giải pháp xây dựng NTM tại 27 xã, đã có những chuyển biến tích cực. Đồng chí biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thái Thụy khi có 6/7 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa phương. Đặc biệt là tư tưởng trông chờ, ỷ nại. Từ thực tiễn này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Với những chủ trương xuyên suốt cần phải được quán triệt. 

Video: 41019_ODIEN1.mp4 

 Từ quan điểm này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với những xã chưa hoàn thành 19 tiêu chí NTM phải tập trung thực hiện 4 nhiêm vụ trọng tâm. Trong đó, tư duy “đập cũ xây mới” cần phải được loại bỏ. Đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách các huyện chủ trì cùng với BTV cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình hình, xác định nhu cầu một cách thực chất, đến từng tiêu chí, từng hạng mục công trình của các địa phương. 

Video: 41019_ODIEN2.mp4 

 Bên cạnh nguồn hỗ trợ của tỉnh, các huyện, thành phố phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù, tập trung cho các xã xây dựng NTM. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ tại các địa phương. Khẩn trương xem xét, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương theo quy định hiện hành; Phải thông thoáng về nhận thức, rõ ràng về trách nhiệm để thu hút đầu tư; Phải kiểm tra và bổ khuyết thường xuyên của cấp trên đối với cấp dưới, mọi vấn đề phát sinh phải được giải quyết ngay từ cơ sở, với phương châm việc ở đâu cấp ủy chính quyền ở đó giải quyết là chính. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các đồng chí được phân công chỉ đạo xây dựng NTM của các huyện và các xã phải thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu được nêu trong các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng NTM. Những chủ trương đã được ban hành là ý chí của tập thể. Bất kể tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xem xét xử lý, kỷ luật.

Thu Hà 

  • Từ khóa