Tỉnh ủy nghe báo cáo về phương án sơ bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Thứ 5, 14.03.2019 | 18:50:28
178 lượt xem

Chiều 14-3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe báo cáo về phương án sơ bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Trên cơ sở thỏa thuận khung về khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình và lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình giữa tỉnh Thái Bình với Tổng công ty IDICO về tài trợ sản phẩm quy hoạch. Thời gian qua, Tổng công ty IDICO đã triển khai việc lập phương án sơ bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình. 

Quy hoạch đã phân tích cụ thể điều kiện tự nhiên; hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng dân số và lao động; hiện trạng giao thông. Đơn vị tư vấn đưa ra những khuyến cáo về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Khu kinh tế Thái Bình. Những phương án ý tưởng Quy hoạch với định hướng phát triển không gian. 

Theo đó, Khu kinh tế Thái Bình sẽ có cơ cấu kinh tế và không gian phát triển của một dải đô thị ven biển, lấy sự phát triển của công nghiệp, cảng biển, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản làm cơ sở phát triển kinh tế đô thị. 

Đã có 21 ý kiến được đưa ra tại hội nghị. Để Khu kinh tế có sức hút nổi bật, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn phải Quy hoạch phân khu chức năng rõ rệt. Trong đó, nên xây dựng Khu đô thị Trung tâm hiện đại để thu hút các nhà đầu tư và các chuyên gia. Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn xác định chính xác diện tích của Khu kinh tế, cập nhật tất cả quy hoạch đã được phê duyệt, từ đó khuyến nghị Quy hoạch nào nên giữ lại, Quy hoạch nào nên điều chỉnh cho phù hợp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà tài trợ là Tổng công ty IDICO và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh 5 quan điểm lớn khi xây dựng Khu kinh tế Thái Bình:

Video: 31419_ODIEN1.mp4

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là Khu kinh tế đa ngành vì vậy đơn vị tư vấn cần tham vấn đơn vị tư vấn nước ngoài để khuyến nghị thêm cơ cấu ngành nghề vừa sát với thực tiễn và vừa tiệm cận xu thế trong tương lai. Phải định vị ngành phù hợp với quy luật của xã hội. Và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất hợp lý.

Video: 31419_ODIEN2.mp4

 Bên cạnh đó, cần xác định rõ đô thị lõi, đô thị Trung tâm của Khu kinh tế. Phải tính đến việc kết nối Khu kinh tế với các loại hình giao thông. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương phối hợp với đơn vị tư vấn để có đủ dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện phương án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thu Hà 

  • Từ khóa