UBND tỉnh thảo luận một số vấn đề liên quan đến đất thực hiện dự án tại khu Trung tâm Y tế tỉnh

Thứ 5, 10.01.2019 | 17:13:18
333 lượt xem

Chiều 10-1, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đề xuất phương án giải quyết tồn tại khu đất thực hiện dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ thương mại và công trình nhà ở phục vụ lĩnh vực y tế tại khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình; đề xuất quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ năm 2014, trong tổng diện tích đất quy hoạch khu Trung tâm Y tế tỉnh Thái Bình có hơn 17.800m2 đất quy hoạch sử dụng vào mục đích công trình dịch vụ. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Y tế Thái Bình đã đề xuất dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp và trung tâm dược mỹ phẩm, thiết bị y tế trên diện tích đã quy hoạch đó. Song do một số nguyên nhân, đến nay khu đất trên đã được UBND tỉnh ra quyết định thu hồi trên cơ sở tự nguyện trả lại đất của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Y tế Thái Bình. 

Trên cơ sở thống nhất tại các cuộc họp của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất UBND tỉnh đấu giá công khai khu đất theo quy định của pháp luật. Các đại biểu cũng đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng thống nhất chủ trương tổ chức đấu giá công khai khu đất ở và khu đất dịch vụ thương mại trên diện tích đã điều chỉnh quy hoạch của Trung tâm Y tế. Giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh làm cơ sở tổ chức đấu giá, UBND thành phố cập nhật diện tích đất ở vào quy hoạch chung để trình phê duyệt. Sau khi có đủ điều kiện sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức đấu giá. Tất cả các văn bản phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019, đồng chí thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

Cao Biền

  • Từ khóa