Kết quả thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 4, 09.01.2019 | 17:09:24
409 lượt xem

Chiều 9-1, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp bàn về việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2018, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện việc thoái vốn nhà nước đối với 4 Công ty cổ phần theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 2 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017 là Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình và Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình. 2 doanh nghiệp thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018 là Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình. Ngoài công ty cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình đảm bảo kế hoạch thì 3 doanh nghiệp còn lại chưa đảm bảo kế hoạch thoái vốn nhà nước. 

Về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, theo kế hoạch sẽ thực hiện đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Ban Quản lý bến xe khách 2 huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01 ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Phối hợp cùng lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ theo quy định, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc, tiến hành các bước đi một cách thận trọng và chắc chắn.

Cao Biền 

  • Từ khóa