UBND tỉnh nghe một số cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư

Thứ 3, 04.12.2018 | 14:43:45
210 lượt xem

Sáng 4-12, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách của chương trình nước sạch nông thôn; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ Dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt không chôn lấp của Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn thiện báo cáo sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất 2 phương án: Phương án 1 - đề xuất sửa đổi công suất để tính hỗ trợ và giữ nguyên mục tiêu, đối tượng, điều kiện hỗ trợ được quy định tại các Quyết định trước đó của UBND tỉnh; Phương án 2 - đề xuất sửa đổi phạm vi, đối tượng, điều kiện hỗ trợ và giữ nguyên cách tính công suất hỗ trợ đã quy định tại các Quyết định trước đó của UBND tỉnh. Các đại biểu đã phân tích một số vấn đề đang tồn tại hiện nay, sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. Các đại biểu cũng kiến nghị cần phải quản lý chặt chẽ chất lượng nước. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt cần phải tập trung giải quyết các vấn đề đặt ra cả về phía doanh nghiệp và phía người dân. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở liên quan đề xuất các phương án sửa đổi bổ sung sau khi có Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh cần hoàn thiện báo cáo tình hình hoạt động các nhà máy nước, nắm được cơ cấu giá của từng doanh nghiệp và quy trình triển khai xây dựng nhà máy. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra các dự án bao gồm cả kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động chất lượng của các nhà máy nước. Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm thẩm định đánh giá các dự án nước sạch đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình. Ngoài ra cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại với người dân.

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt không chôn lấp của Công ty cổ phần thương mại Thành Đạt, hiện nay Nhà đầu tư đang thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt cho 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ đạt kết quả cao, góp phần quan trọng trong việc xử lý ô nhiễm môi trường của khu vực. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư duy trì hoạt động của nhà máy, góp phần xử lý triệt để lượng rác thải trong phạm vi dự án đảm bảo ổn định, bền vững thì cần thiết phải ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho Dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc hỗ trợ mua sắm thiết bị cho Dự án theo cơ chế của tỉnh đã ban hành. Về chi phí xử lý rác thống nhất hỗ trợ theo số tiền trên 1 tấn rác. Đồng chí giao UBND huyện Quỳnh Phụ thống nhất với công ty xác định lượng rác đầu vào, công tác vận chuyển ở những xã xa Nhà máy, yêu cầu Công ty Thành Đạt dừng việc mở rộng mà chỉ tiếp nhận lượng rác của 16 xã hiện có, đồng thời thực hiện đúng cam kết theo dự án đã đề xuất.


+ Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tình hình đầu tư, thực hiện dự án “Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà”.

Dự án “Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà” có công suất 800m3 nước/ngày đêm được xây dựng trên diện tích gần 40.000m2. Toàn bộ các hạng mục của dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành đạt 98% khối lượng theo dự toán thiết kế được duyệt; còn lại một số hạng mục dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 này. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giải quyết bức xúc gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương; góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, từng bước kiểm soát và hạn chế tốc độ gia tăng các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong huyện và tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà cần đánh giá lại việc để xảy ra chậm tiến độ trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy. Đồng chí thống nhất thời gian tới sẽ cho phép nhà máy này được vận hành thử để đánh giá chất lượng công nghệ, và công suất vận hành trong thời gian 6 tháng. UBND huyện Hưng Hà sẽ quản lý nhà máy này đến khi xong công tác vận hành thử, sau đó sẽ tổ chức đấu thầu để xã hội hóa công tác quản lý nhà máy. Trong quá trình vận hành thử cần thông báo cho các doanh nghiệp trong khu vực được biết.


+ Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe và thảo luận về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về những vấn đề liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trung tâm khuyến nông tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Trung tâm khuyến nông đã được sáp nhập với Trung tâm giống thủy sản thành Trung tâm khuyến nông mới và có trụ sở đặt tại xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình (tức trụ sở Trung tâm Giống Thủy sản trước khi sáp nhập). 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến đến ngày 14/12/2018 Trung tâm khuyến nông tỉnh sẽ hoàn thành chuyển toàn bộ viên chức các phòng và thực hiện việc tháo dỡ máy móc, thiết bị để di chuyển đến trụ sở mới. Trụ sở Trung tâm khuyến nông cũ nằm tại nút giao thông Phúc Khánh, là 1 trong 5 cửa ngõ của thành phố Thái Bình, có vị trí phù hợp để xây dựng công trình kinh doanh thương mại dịch vụ để phục vụ dân cư khu vực cũng như toàn thành phố. 

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã có chủ trương sử dụng trụ sở cũ của Trung tâm Khuyến nông làm quỹ đất dịch vụ thương mại. Đồng chí thống nhất giao cơ quan chức năng của tỉnh đánh giá tài sản còn lại trên khu đất này để tiến hành đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy hoạch của Sở Xây dựng sẽ tổ chức phương án đấu giá toàn bộ khu đất theo kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                                      Cao Biền 

  • Từ khóa