Thành phố tìm nhiều giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thứ 6, 05.10.2018 | 16:19:00
329 lượt xem

Những tháng cuối năm, Chi cục thuế Thành phố Thái Bình tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu nộp ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất.

Theo đó, Chi cục Thuế thành phố chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;  tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người nộp thuế. Điều tra, rà soát, công khai số hộ kinh doanh theo từng địa bàn; tham vấn hội đồng tư vấn thuế xã, phường, nâng cao hiệu quả việc quản lý thu hộ kinh doanh. Kiểm tra, rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu. Nhất là nguồn thu vãng lai tại địa phương như: Thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí. 

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ thu nợ, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình dây dưa nợ đọng tiền thuế. 9 tháng qua, tổng thu nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 310 tỷ đồng, đạt 61% dự toán pháp lệnh giao. Trong đó một số sắc thuế tăng cao như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng  đất phi nông nghiệp.

                                                                                                               Duy Huy 


  • Từ khóa