Tiến độ thực hiện đối với 63 xã chưa về đích nông thôn mới

Thứ 5, 04.10.2018 | 15:11:54
487 lượt xem

Sáng 4-10, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện đối với 63 xã chưa về đích nông thôn mới, kết quả xây dựng theo quy hoạch phường, thị trấn của 5 xã và kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, kế hoạch triển khai giai đoạn 2018 - 2020. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành phố.

Năm 2018 toàn tỉnh có 32 xã đăng ký về đích và 2 xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Trong đó hiện có 18 xã có khối lượng hoàn thành các công trình còn rất lớn và cần nhiều thời gian thực hiện như xây dựng nhà văn hóa, trường học, khu xử lý rác thải, trạm y tế, đường trục xã, hầu hết mới đang trong giai đoạn thiết kế lập dự toán hoặc vừa mới triển khai thi công. Còn 20 xã phải thực hiện xây dựng đường giao thông nội đồng và kênh cấp 1 loại 3, tuy nhiên hiện nay diện tích lúa chưa gặt nên chưa thể thi công các công trình đó.

 Trong khi đó, quy định của tỉnh là các xã còn nợ xây dựng cơ bản thì không được khởi công các công trình mới dẫn tới rất khó khăn trong hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng.

 Về 4 xã nằm trong quy hoạch phường, thị trấn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh xem xét cho xã Thăng Long huyện Đông Hưng và xã Vũ Quý huyện Kiến Xương xây dựng nông thôn mới nhưng không phá vỡ quy hoạch thị trấn. Còn 3 xã Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa của thành phố Thái Bình không thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tất cả các địa phương trong tỉnh đều phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Theo ước tính của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổng nhu cầu vốn để hoàn thành các tiêu chí đưa các huyện đạt chuẩn nông thôn mới là hơn 1.267 tỷ đồng, bình quân trên 211 tỷ đồng/huyện. Ngoài ra còn có 17 xã trong toàn tỉnh đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Các đại biểu đã tập trung phân tích về nguồn lực cần thực hiện để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vấn đề tháo gỡ khó khăn cho các xã để giảm đầu tư xây dựng. Những vướng mắc liên quan đến thủ tục quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất. Vấn đề hỗ trợ những xã đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới và việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung thêm xã Vũ Quý huyện Kiến Xương và xã Thăng Long huyện Đông Hưng vào danh sách các xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã chưa về đích lên 65 xã. Trong năm 2018, toàn tỉnh sẽ có 34 xã đăng ký và quyết tâm về đích nông thôn mới. 

Về xây dựng huyện nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 6 huyện rà soát lại các tiêu chí trên cơ sở đó xác định mục tiêu, đề xuất giải pháp rõ ràng để thực hiện. Riêng thành phố Thái Bình phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tập trung rà soát lại đề xuất của các huyện về xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu báo cáo UBND tỉnh. Rà soát báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản, báo cáo tiến độ cấp xi măng và chỉ rõ những vướng mắc phát sinh. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính rà soát xây dựng quy trình rút ngắn thời gian làm thủ tục về đấu giá đất theo đúng quy định của pháp luật. Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, Sở KH&ĐT báo cáo về chương trình xử lý rác thải tập trung. Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu ứng kinh phí cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Sở Xây dựng hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn về tiêu chí giao thông để các địa phương thực hiện. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hoàn thiện và giữ vững tiêu chí về an ninh trật tự, giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Video: 100418_ongthan.mp4

 

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện chủ động rà soát công nợ của các xã trước khi cho phép khởi công mới công trình.

Video: 100418_ongthan1.mp4

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các huyện tiếp tục chỉ đạo đăng ký về đích nông thôn mới đối với các xã không có trong danh mục đăng ký về đích năm 2018. Riêng thành phố Thái Bình cần hoàn thành xây dựng và nâng cấp các xã đã đăng ký trở thành phường. 

Về chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh sẽ ban hành mục tiêu, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở đó các huyện đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

                                                                                      Cao Biền – Thái Hiển

  • Từ khóa