Quyết định số 2503 phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng...

Thứ 4, 29.10.2014 | 07:47:13
569 lượt xem

Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về việc  phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tại đây


  • Từ khóa