Quyết định số 2489 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản

Thứ 2, 27.10.2014 | 09:28:22
444 lượt xem

Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại đây


  • Từ khóa