Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau - Điểm tựa của hộ nghèo

Thứ 5, 23.05.2019 | 15:24:31
310 lượt xem

Ðược hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo là một trong những hoạt động thiết thực của mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn 10, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư. Từ mô hình này nhiều người nghèo, người yếu thế, người cao tuổi trong thôn cải thiện thu nhập, cuộc sống vơi bớt những khó khăn.

Bà Vũ Thị Nhợi ở thôn 10, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư nằm trong số ít những hộ nghèo của xã. Tuổi cao, lại bị viêm đa khớp, bà Nhợi không làm được việc nặng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Các thành viên trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của xã Vũ Đoài thường xuyên đến động viên, tạo điều kiện để bà Nhợi vay vốn phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo.

Bà Vũ Thị Nhợi - thôn 10, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư: Từ hồi CLB Liên thế hệ giúp tôi vay vốn thì trước chỉ nuôi được 20 con gà thì giờ nuôi được hơn 50 con. Những người họ có kinh nghiệm chăn nuôi thì giúp đỡ tôi về kỹ thuật. Vì thế đàn gà phát triển khỏe mạnh, lãi suất cũng cao hơn.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn 10 của xã Vũ Đoài có 70 thành viên thì có 20 thành viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Trong các buổi sinh hoạt, CLB chú trọng phổ biến những kiến thức mới, kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi để vừa tiết kiệm chi phí, hiệu quả cao để các thành viên tăng thu nhập, phục vụ cuộc sống.

Bà Lương Thị Tý - chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn 10, xã Vũ Đoài: Được nhà tài trợ tài trợ 100 triệu đồng thì Ban chủ nhiệm lựa chọn 22 thành viên có hoàn cảnh khó khăn, không có vốn vay để làm ăn kinh tế. Hiệu quả đến nay rất là tốt.

CLB hoạt động với tinh thần người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau, người giàu giúp đỡ người nghèo, tương trợ lẫn nhau nhằm cải thiện cuộc sống. Bởi thế những thành viên có kinh nghiệm về phát triển kinh tế luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khó khăn hơn về vốn, về kinh nghiệm sản xuất, làm giàu chính đáng.

Ông Phạm Văn Tràng - thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn 10 xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư: Với những bà con chăn nuôi nếu chưa có kinh nghiệm chúng tôi sẽ phổ biến thêm kinh nghiệm, nếu chưa có vốn chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về giống, thức ăn bằng những đồng vốn của mình để bà con chăn nuôi. Trong quá trình chăn nuôi gặp khó khăn gì thì có chúng tôi bên cạnh vừa là giúp đỡ về vấn đề đầu vào vừa về kỹ thuật để bà con có công ăn việc làm, có thu nhập như chúng tôi.

Từ những hoạt động thiết thực của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở thôn 10, xã Vũ Đoài tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Thu Trang

  • Từ khóa