Huyện Vũ Thư tổng kết mô hình tự quản

Thứ 5, 22.12.2016 | 19:52:14
1,019 lượt xem

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vũ Thư (Thái Bình) xây dựng mới 107 mô hình khu dân cư tự quản.

Trao thưởng tại hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng với tuyên truyền về nét mới trong thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vũ Thư tập trung xây dựng các mô hình điểm.  Năm 2016, huyện Vũ Thư có 107 mô hình mới và tiếp tục duy trì 205 mô hình khu dân cư tự quản về ma túy, thôn không có ma túy và tệ nạn xã hội, họ giáo không ma túy, dòng họ không ma túy, khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Vũ Thư vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng  cuộc vận động Vì người nghèo, tham gia công tác an sinh xã hội, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền..

Tổng kết công tác mặt trận năm 2016, Vũ Thư có 18 tập thể cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp khen thưởng.                                                                           

  • Từ khóa