Huyện Kiến Xương gặp mặt đảng viên là người có đạo

Thứ 3, 20.12.2016 | 15:29:43
1,745 lượt xem

Sáng ngày 20-12, Huyện ủy Kiến Xương ( Thái Bình ) gặp mặt những Đảng viên là người có đạo năm 2016. Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong các giáo xứ.

Huyện Kiến Xương gặp mặt đảng viên là người có đạo

Huyện Kiến Xương có 100 đảng viên là người có đạo, sinh hoạt tại 17 Chi bộ thuộc 17 xã trong huyện. Trong năm, các đảng viên tham gia tuyên truyền đến nhân dân trong các giáo xứ thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động và giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các đảng viên đã thực hiện dồn điền đổi thửa, hình thành được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, thâm canh; chủ động phá vườn tạp tạo mô hình VAC đem lại thu nhập kinh tế cao.

Trẻ em được quan tâm nhiều hơn tại các vùng dân cư.

Ngoài ra, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề truyền thống và đưa nghề mới về địa phương tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhân dân trong khu vực. Sự hưởng ứng, đóng góp tích cực của đồng bào giáo dân cũng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương trong huyện. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân đã được cải thiện rõ rệt, khối đại đoàn kết toàn dân càng được tăng cường, góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

  • Từ khóa