Quỳnh Phụ phát động phong trào thi đua năm 2020

Thứ 5, 16.01.2020 | 09:19:18
75 lượt xem

Huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng NTM, tổng giá trị sản xuất đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là những kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, các phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Kinh tế địa phương phát triển chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Năm 2020, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng phù hợp với nhiệm vụ của ngành và địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phấn đấu năm 2020 huyện có thêm 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ninh Thanh 

  • Từ khóa