Phong trào thi đua đã góp phần tạo thành quả mới cho Vũ Thư

Thứ 3, 14.01.2020 | 15:43:45
53 lượt xem

Đẩy mạnh được các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Vũ Thư vượt khó hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất vượt 1,1% so với kế hoạch năm.

Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội được tăng cường, môi trường đầu tư được cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa rộng được các cấp ngành, địa phương, đơn vị, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay đã có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, tại hội nghị tổng kết cấc phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng từ cấp Trung ương đến địa phương như: Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện. Đồng thời biểu dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015 -2019).

Hoài Thu

  • Từ khóa