UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Thaco- Thái Bình

Thứ 2, 09.12.2019 | 16:12:08
118 lượt xem

Chiều 9/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Quỳnh Phụ báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình.

Theo UBND huyện Quỳnh Phụ thì hiện đã giải phóng được 186/194 ha diện tích mặt bằng ở các xã An Cầu, An Thái và An Ninh. Tư tưởng của nhân dân trong vùng dự án đều đồng thuận, ủng hộ, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng đang gặp phải khó khăn liên quan đến mức bồi thường, hỗ trợ đối với 15 hộ dân trong vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung tại xã An Ninh. 

Tại cuộc họp, sau khi các sở ngành tham gia ý kiến làm rõ thêm cơ sở xác định mức bồi thường, hỗ trợ đối với 15 hộ trên, phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ đã rất trách nhiệm, nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí thống nhất với đề xuất của UBND huyện Quỳnh Phụ và quan điểm của các sở, ngành là bồi thường 100% giá trị cây trồng và tài sản trên đất. Đối với công đào đắp, san lấp, cải tạo mặt bằng và kinh phí các hộ đã đóng góp làm đường, thủy lợi, kéo điện ra khu chuyển đổi sẽ thực hiện bồi thường theo quy định. Công việc tiếp theo là kiểm đếm, kê khai tài sản, thu hồi đất, phải khách quan, công tâm, nhanh chóng.

Thanh Phú

  • Từ khóa