Quy hoạch các mỏ cát ven biển đến năm 2030

Thứ 5, 14.11.2019 | 15:46:08
62 lượt xem

Sáng 14-11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông ven biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 04 mỏ cát ven biển được quy hoạch và cấp phép khai thác. Trữ lượng cát còn lại khoảng 12,5 triệu mét khối. Trong khi đó, dự báo đến năm 2030 nhu cầu cần khoảng 140 triệu mét khối, vì vậy Viện quy hoạch xây dựng Thái Bình – đơn vị tư vấn xây dựng đồ án đề xuất bổ sung thêm 25 mỏ cát, tài nguyên dự báo 123 triệu mét khối vào quy hoạch (trong đó huyện Thái Thụy 13 mỏ, huyện Tiền Hải 12 mỏ). 

Đề xuất phân kỳ cấp phép làm 2 giai đoạn, giai đoạn đến năm 2025 là 12 mỏ và giai đoạn đến 2030 là 13 mỏ. Đơn vị tư vấn cũng đồng thời giải trình, làm rõ thêm ý kiến các thành viên hội đồng quan tâm như phương pháp xác định nhu cầu về cát san lấp, văn bản pháp lý liên quan và cơ sở khoa học phân kỳ cấp phép… 

Tại buổi làm việc, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông ven biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Thanh Phú

  • Từ khóa