Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020

Thứ 2, 11.11.2019 | 10:27:01
111 lượt xem

Sáng 11-11, dưới dự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, ước cả năm 2019 tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện hơn 17.736 tỷ đồng, đạt hơn 134% dự toán năm. Tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 14.964 tỷ đồng. Thu nội địa thực hiện hơn 8.115 tỷ đồng, tăng 28,6%, số tuyệt đối tăng 1.803 tỷ đồng so với dự toán, chiếm tỷ trọng 45,7% tổng thu ngân sách Nhà nước. 

UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước, cơ quan thuế các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp đảm bảo khai thác triệt để, chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời điều hành tài chính – ngân sách linh hoạt theo dự toán được giao và khả năng thu ngân sách, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định. 

Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thái Bình, Bộ Tài chính giao 8.114 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 6.964 tỷ đồng, tăng 10,3%, số tuyệt đối tăng 652 tỷ đồng so với dự toán năm 2019./.

Thông tin về cuộc họp sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Cao Biền

  • Từ khóa