Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019

Thứ 2, 14.10.2019 | 15:24:23
102 lượt xem

Chiều 14-10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh Thái Bình năm 2019 đánh giá kết quả thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, đến thời điểm này công tác tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho các sở, ban, ngành, cán bộ làm công tác kiểm kê từ cấp tỉnh, huyện, xã đã xong. Sở cũng đã chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm kê theo chỉ đạo của Trung ương. Có 05 huyện đã ban hành kế hoạch kiểm kê và 01 huyện là Quỳnh Phụ đã lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê cấp huyện, cấp xã. 

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, sở, ngành thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến nguồn kinh phí triển khai nhiệm vụ; thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành ở từng cấp; việc lựa chọn đơn vị tư vấn sao cho chất lượng…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai của tỉnh thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Yêu cầu việc điều tra, thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc bảo đảm khách quan, phản ánh sát thực tế sử dụng đất. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn theo phân cấp và phải lựa chọn đơn vị đủ năng lực. Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Về thời gian hoàn thành đối với cấp xã trước ngày 16/01/2020; cấp huyện trước ngày 01/03/2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020.

Thanh Phú 

  • Từ khóa