UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác dự án sản xuất lúa bền vững và giảm khí phát thải nhà kính

Thứ 3, 01.10.2019 | 17:22:15
127 lượt xem

Chiều 1-10, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức tiếp xã giao đoàn nhà tài trợ cấp cao của dự án Sản xuất lúa bền vững và giảm khí phát thải nhà kính. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Trong giai đoạn 1 của dự án, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức phát triển Hà Lan triển khai thực hiện nhiều hoạt động với 11 đơn vị là các doanh nghiệp chuyên về sản xuất nông nghiệp có uy tín đưa ra trình diễn các gói công nghệ giúp thay đổi phương thức sản xuất lúa gạo của Thái Bình. 

Giai đoạn 2, địa bàn dự án mở rộng tới gần 50 xã, tổng diện tích áp dụng công nghệ đạt 876ha với trên 5.000 hộ.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà tài trợ, các đơn vị kiểm định tiếp tục quan tâm tài trợ dự án đầy đủ kịp thời để triển khai đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra, đảm bảo tính công khai minh bạch. Tỉnh Thái Bình cam kết tiếp tục đôn đốc ngành Nông nghiệp vào cuộc mạnh mẽ hơn. Đồng thời, đề xuất các đối tác tiếp tục nghiên cứu, khảo sát tình hình của Thái Bình và có các chương trình tài trợ mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Hà My

  • Từ khóa