Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thứ 7, 21.09.2019 | 16:45:25
61 lượt xem

Chiều 21-9, UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2019, Thái Bình có 6 huyện đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên theo kết quả thẩm tra thực tế của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến tháng 9, mới có 2 huyện là Quỳnh Phụ và Tiền Hải có khả năng đề nghị Đoàn thẩm định của Trung ương về thẩm định và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 10/2019. Huyện Kiến Xương và Thái Thụy cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm tra trong tháng 9 để đảm bảo kế hoạch. Hai huyện Đông Hưng và Vũ Thư cần nỗ lực trong việc hoàn thành hồ sơ và dự kiến sẽ đề nghị Trung ương thẩm định trong đầu năm 2020. 

Tại cuộc họp, đại diện 6 huyện và các sở, ngành đã tham gia ý kiến phân tích những khó khăn, nêu các giải pháp tháo gỡ để hoàn thiện các nội dung trước khi Trung ương tiến hành về thẩm định. 

Kết luận, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc các huyện về đích NTM là nhiệm vụ chính trị của cả tỉnh. Do vậy dù trách nhiệm chính là của 6 huyện nhưng các ngành cần chung tay giúp sức. Trong chiều thứ 2 tuần sau, 4 huyện (Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Thái Thụy và Kiến Xương) hoàn thiện hồ sơ để chậm nhất sáng thứ 3 báo cáo lên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, 2 huyện Đông Hưng và Vũ Thư hoàn thành trong tháng 10. Đồng chí giao Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cập nhật tiến độ thường xuyên báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp cùng các huyện chuẩn bị các điều kiện để phục vụ cho Trung ương về thực tế điều tra.

Hoài Thu

  • Từ khóa