Sở Xây dựng quyết tâm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 5 tại chỗ

Thứ 4, 18.09.2019 | 10:10:19
114 lượt xem

Sáng 18-9, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng về việc tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính do Sở Xây dựng thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 36 thủ tục hành chính. Trong đó có 15 thủ tục hành chính giải quyết liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt, 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng đề xuất tổng số thủ tục hành chính do Sở thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 36 thủ tục, đạt 100%. Hiện Sở đã tập trung rà soát chuẩn bị bố trí 12 công chức có đủ năng lực, trình độ đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, trong đó có 2 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng và 7 chuyên viên. Lãnh đạo Sở sẽ bố trí thời gian hợp lý, hàng ngày đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp phê duyệt các thủ tục hành chính đã được thẩm định hoặc phê duyệt qua hình thức sử dụng chữ ký số. Trên cơ sở hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở sẽ hoàn thiện các thủ tục để đăng ký thêm con dấu theo quy định. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất UBND tỉnh bố trí cơ sở vật chất cho công chức thực hiện thẩm định tại chỗ, bố trí kho lưu trữ, xây dựng quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục liên thông giữa các sở, ngành.../.

Thông tin về buổi làm việc sẽ tiếp tục được cập nhật trên thaibinhtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi

Cao Biền 

  • Từ khóa