Những thách thức trong công tác tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

Thứ 6, 06.09.2019 | 10:25:10
131 lượt xem

Bối cảnh mới trên thế giới và trong nước đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận những yêu cầu hết sức mới mẻ, chưa từng có, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới nhận thức, xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Giải quyết tốt yêu cầu về công tác tư tưởng, lý luận vẫn sẽ là một trong những điều kiện quyết định hàng đầu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra. Bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ, của dân tộc - tụt hậu, chệch hướng, tham nhũng và “diễn biến hòa bình” chưa thể nhanh chóng khắc phục. Điều đó đặt ra cho công tác tư tưởng của Đảng không ít những thách thức mới.

Ông Đoàn Hữu Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Thái Thụy: Công tác tư tưởng phải luôn đi trước một bước, phải thống nhất về tư tưởng thì hành động mới đúng, mới hiệu quảMặt khác, yêu cầu đổi mới xuất phát từ thực tế môi trường xã hội với những thay đổi to lớn đã diễn ra trong thời gian qua. Tiến trình hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã tạo ra bộ mặt thông tin nhiều chiều cho xã hội.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban tuyên giáo huyện Vũ Thư : Trước sự bùng nổ về thông tin như hiện nay, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội là rất khó kiểm soát. Nhiều thông tin trái chiều lan truyền nhanh và mạnh ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của nhân dânCác nguồn thông tin trực tiếp được chuyển tải trên môi trường mạng xã hội ngày càng có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ vào quá trình hình thành nhận thức, thái độ của nhân dân đối với các vấn đề, sự kiện chính trị - xã hội. Đòi hỏi công tác định hướng dư luận xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Nguyễn Hoài Đức - Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy:  Đặc biệt từ nay đến trước, trong và sau Đại hội thì công tác tư tưởng càng phải được coi trọng và có những giải pháp thực sự quyết liệt và bằng nhiều hình thức định hướng dư luận.Bên cạnh đó, một dung lượng lớn thông tin và các sản phẩm văn hóa từ nước ngoài hằng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp đến người dân, nhất là giới trẻ. Do đó từng giờ, từng phút công tác tư tưởng luôn phải được quan tâm và có sự hướng dẫn tiếp nhận kịp thời, đúng đắn và hiệu quả.

Hữu Phước

  • Từ khóa