Xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019

Thứ 3, 13.08.2019 | 17:47:13
159 lượt xem

Sáng 13-8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019 và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 tỉnh. 

Đến tháng 7/2019, toàn tỉnh có 245/263 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ ngày 25 - 27/6 và từ ngày 18- 19/7, Đoàn thẩm định cấp tỉnh tổ chức xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 2 năm 2019 cho 5 xã của huyện Đông Hưng và 4 xã của huyện Vũ Thư. Kết quả huyện Đông Hưng có 5/5 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 2/5 xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản và huyện Vũ Thư có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Cũng tại hội nghị này, Đoàn thẩm định cấp tỉnh cũng đã báo cáo quá trình thẩm định xã nông thôn mới nâng cao Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, đề nghị Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 của tỉnh xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 của tỉnh, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, 100% đồng ý 5 xã của huyện Đông Hưng và 4 xã của huyện Vũ Thư đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 100% đồng ý xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy đạt nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ kết quả tại hội nghị , đối với 6 xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản thì trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn 3 xã vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản đợt 2 , 3 xã đợt 1 năm 2019 và 6 xã của năm 2018 thì UBND các huyện chỉ đạo các xã này hoàn thiện các phương án trả nợ hoàn thành trong thời gian sớm nhất để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận về đích nông thôn mới. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa