Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng( phần 1)

Thứ 3, 30.07.2019 | 15:04:52
238 lượt xem

Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ta coi trọng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi thành lập cho đến nay. Đảng đã xác định: kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.


Ông Bùi Văn Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiền Hải : Phải hiểu đúng công tác kiểm tra giám sát ở đây không phải là bởi lông tìm vết, mà là cảnh báo, kịp thời phát hiện uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực của đảng viên và tổ chức Đảng.
Tổ chức đảng phải tiến hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Những năm qua Đảng ta đã có nhiều nỗ lực trong việc bổ sung, phát triển, hoàn thiện các quan điểm, nguyên tắc và phương pháp của công tác này. Đồng thời đã tăng cường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ông Hoàng Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy xã Đông Minh huyện Tiền Hải:  Thực tế ở chi bộ nông thôn vẫn còn nhiều đồng chí cán bộ đảng viên chưa gương mẫu, ứng xử thiếu chuẩn mực và còn mắc các vi phạm theo quy định của Đảng.Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay vẫn còn những hạn chế như: Nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng chưa đầy đủ. Việc thực hiện một số nhiệm vụ, quy định mới của Đảng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao như việc thực hiện chất vấn trong Đảng, thực hiện chức năng giám sát của Đảng, số đảng viên bị kỷ luật không giảm, xử lý kỷ luật có trường hợp chưa nghiêm, chưa kịp thời.


Ông Đỗ Chí Hướng - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Thái Thụy: Vẫn còn đảng viên vi phạm những điều cấm, những quy định của Đảng. Điều đó cho thấy công tác kiểm tra, giám sát vẫn chưa được nhận thức đúng và đầy đủ.


Bên cạnh đó thì Ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra một số nơi chưa đủ mạnh, chưa ngang tầm với nhiệm vụ, chưa bám sát cơ sở, địa bàn, lĩnh vực đã dẫn đến để vi phạm xảy ra kéo dài, làm cho tình hình trở nên phức tạp./.

Còn tiếp...

Hữu Phước

  • Từ khóa