Phong cách lãnh đạo của Bí thư cấp ủy quyết định chất lượng Chi bộ nông thôn (phần 2)

Thứ 2, 29.07.2019 | 15:12:40
293 lượt xem

Tấm gương và phong cách lãnh đạo của Bí thư cấp ủy có tính chất quyết định đến sự trong sạch vững mạnh của các cấp cơ sở Đảng .Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng là một trong những nhiệm vụ cấp bách đã và đang được Tỉnh ủy Thái Bình gấp rút triển khai thực hiện.

Như thường lệ buổi sinh hoạt đảng của chi bộ thôn Trình Nhất Đông xã An Ninh, huyện Tiền Hải đều bắt đầu vào đúng ngày 3 hàng tháng. Không rườm rà, dàn trải nhưng cũng không lược bỏ bất kỳ nội dung nào. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ từ công tác tổ chức, thông tin nội dung bản tin nội bộ đến việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của chi bộ và những vấn đề mới phát sinh đều được đề cập và phân tích sâu sắc.

Ông Đinh Văn Lập - Đảng viên Chi bộ thôn Trình Nhất Đông xã An Ninh, Tiền Hải: Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng tình an ninh trật tự trên địa bàn thôn đang có nhiều vấn đề. Vì vậy tôi cũng mong tại cuộc họp này, ngoài việc ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện sản xuất các đồng chí tập trung tìm giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Với vai trò là Bí thư chi bộ thôn ông Bùi Long Thới luôn tâm niệm cán bộ phải là người truyền đạt và đồng thời tổ chức nhân dân triển khai thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là người nắm bắt và phản hồi thông tin từ phía nhân dân, để Đảng và Nhà nước có căn cứ hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách. Muốn vậy thì phải bắt đầu nghiêm túc ngay từ việc tổ chức sinh hoạt chi bộ.


Ông Bùi Long Thới - Bí thư Chi bộ thôn Trình Nhất Đông xã An Ninh, Tiền Hải : Chi bộ luôn coi trọng việc chuẩn bị nội dung cho mỗi kỳ sinh hoạt. Quan điểm là mọi đảng viên đều phải tham gia ý kiến để xây dựng Nghị quyết như thế mới toàn diện được.


Phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy được xem là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ. Nếu ở chi bộ thôn Trình Nhất Đông xã An Ninh, huyện Tiền Hải luôn coi trọng chất lượng sinh hoạt thì ở chi bộ thôn Vị Thủy xã Thái Dương huyện Thái Thụy lại lấy việc gần dân, cán bộ cấp ủy bám sát thực tiễn làm thước đo hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

Ông Hà Duy Tấn - Bí thư Chi bộ thôn Vị Thủy, xã Thái Dương huyện Thái Thụy: Họp chi bộ rồi, tuyên truyền vận động qua các cuộc họp của đoàn thể rồi nhưng nhiều khi chúng tôi vẫn phải đến từng nhà để động viên, có những gia đình chúng tôi phải đến nhiều lần nhân dân mới tin và làm theo.


Để đảm đương, hoàn thành được vai trò, vị trí vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa là người lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thì đòi hỏi đội ngũ Bí thư cấp ủy phải được học tập, rèn luyện tu dưỡng không chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà cả về kỹ năng tổ chức.


Ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải: Ban tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở. Đồng thời xây dựng những cẩm nang về kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ, kỹ năng vận động quần chúng.

Người đứng đầu cấp ủy phải là người vừa có đức vừa có tài, trong đó “đạo đức phải là gốc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân, vì cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, sự nghiệp cách mạng muốn hoàn thành thắng lợi, thì phải được nhân dân ủng hộ, tham gia. Người cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục, dân ủng hộ, thì phải thấm nhuần đạo đức cách mạng". Trong điều kiện hiện nay có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nếu không được rèn dũa rất dễ xa rời quần chúng, thoái hóa, biến chất. Các phần tử cơ hội sẽ không từ một thủ đoạn nào để chui vào Đảng mưu cầu đặc quyền đặc lợi.

Ông Lại Văn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Tiền Hải:  Vai trò điều hành, tập hợp đảng viên và quần chúng nhân dân là đặc biệt quan trọng. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của các phong trào. Muốn thực hiện được điều này thì vai trò, trách nhiệm, sự tín nhiệm của nhân dân đối với đồng chí Bí thư cấp ủy là điều đầu tiên mà Huyện ủy Tiền Hải đang tập trung quan tâm.


Hiện nay, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ vẫn đang bộc lộ những hạn chế, bất cập, yếu kém. Do đó, Đảng ta phát động đợt học tập, sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, với nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. 

Bồi dưỡng, rèn luyện phong cách của người đứng đầu cấp ủy để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ nông thôn là nhân tố quan trọng để giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương./.

Hữu Phước

  • Từ khóa