Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh

Thứ 4, 22.05.2019 | 18:12:39
98 lượt xem

Từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường công tác quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Đây là nội dung được nêu tại cuộc họp nghe và thảo luận về kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới diễn ra chiều ngày 22.5.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

4 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt 2.056 tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán, bằng 146,2% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì số thu từ thuế, phí và thu khác là 1.407 tỷ đồng. Năm 2019, ngành thuế phấn đấu thu vượt dự toán giao và đạt so với số thực hiện năm 2018. Như vậy, nếu trừ số đã thực hiện 4 tháng đầu năm, bình quân từ nay đến hết năm ngành thuế phải thu tối thiểu 632 tỷ đồng/tháng. Toàn tỉnh hiện có hơn 95.000 hộ kinh doanh, tuy nhiên số hộ cá nhân kinh doanh hiện đang phải nộp thuế rất thấp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Xuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình yêu cầu ngành thuế tiếp tục duy trì phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, có các giải pháp động viên, đối thoại với người nộp thuế. Chủ động rà soát và phân loại các khoản thu có khả năng tăng hoặc giảm để có biện pháp ứng xử với từng nhóm cho phù hợp. Đẩy nhanh các thủ tục về đất đai, nhất là tại thành phố và các thị trấn. Bên cạnh đó cần tập trung các giải pháp thu nợ thuế, tăng cường quản lý thu thuế triệt để các hộ cá nhân kinh doanh và các hộ cá nhân kinh doanh qua mạng để tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Cao Biền 

  • Từ khóa