Lấy dân làm gốc

Thứ 3, 14.05.2019 | 15:48:22
192 lượt xem

Lấy dân làm gốc, để rồi từ đó luôn lắng nghe điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn, tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Đây chính là bài học vô cùng quý báu trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng đang được huyện Tiền Hải triển khai. Địa phương này đã biến sức dân thành nội lực lớn để tạo ra những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng của huyện Tiền Hải tăng 12,94% so với năm 2017.

“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Con đường nội đồng ở xã Đông Hải là minh chứng rõ nhất cho sức dân. Lòng dân đoàn kết, tự nguyện đóng góp, từ con đường đất đi lại khó khăn, 1 năm nay đã được cứng hóa tạo rất nhiều thuận lợi cho sản xuất. 

Ông Nguyễn Văn Chính - xã Đông Hải, huyện Tiền Hải: bà con nhân dân trong xã đã đóng góp xây dựng được khoảng 2,5 km đường bê tông nội đồng. Nhân dân thấy được hưởng lợi ích ngay trực tiếp từng vụ sản xuất thì nhân dân yên tâm phấn khởi.


Nền tảng trong công cuộc đổi mới ở huyện Tiền Hải, đó chính là dựa vào dân, tin vào lực lượng, trí tuệ của nhân dân, chăm lo cho cuộc sống vật chất tinh thần của nhân dân. Những người đảng viên luôn là những người đi đầu gương mẫu thực hiện đúng tinh thần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết.

 Ông Lại Văn Hoàn - Bí thư Huyện ủy Tiền Hải: Nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người đứng đầu và theo phương châm trên trước, dưới sau. Kết quả giải quyết những việc tồn đọng, giải quyết những kiến nghị của nhân dân thì vấn đề này mang lại niềm tin cho nhân dân và nhân dân ủng hộ rất cao.

Niềm tin được củng cố, uy tín của đảng đối với các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Mọi chủ trương, chính sách mà Tiền Hải triển khai đón nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Đến tháng 01 năm 2019, huyện Tiền Hải đã có 34/34 xã về đích nông thôn mới; có 2 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2019. 

Bà Trần Thị Hoa - Trưởng thôn Nho Lâm Đông, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải: Thực hiện nông thôn mới nâng cao bà con nhân dân cũng nhất trí và đồng lòng cùng Đảng bộ phát triển kinh tế.

Ông Phạm Trọng Ủy -  Bí thư Đảng ủy xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải: Trước sự đoàn kết và sự vào cuộc của cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân, năm 2014 vận động nhân đẩy mạnh xây dựng NTM. Chỉ 5 tháng năm 2014 chúng tôi đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn. So với kế hoạch chúng tôi đã về đích trước thời hạn trước 2 năm.

Lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Và huyện Tiền Hải đã bám sát tư tưởng này của người để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong những giai đoạn tiếp theo. Huyện Tiền Hải phấn đấu mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 12% trở lên.

Hoài Thu

  • Từ khóa